meer informatie overAnnie Abrahams

 

"Nieuwe media literatuur : digitaal en vernieuwend .dk .de .fr .nl"
Doctoraalscriptie Kunst en Kunstbeleid

Mariëlle Gebben
Rijksuniversiteit Groningen: juli 2004

 

"<http://www.bram.org> (laatst geraadpleegd 25-07-04).

Het eerste tot de lyrische nieuwe media-literatuur behorende werk dat ik hier wil bespreken is "Being Human" van de Nederlands-Franse Annie Abrahams.

Deze site is opgebouwd uit drie talen, te weten Engels, Frans en Nederlands en betekent voor de recipiënt een onderdompeling in tekst, beelden en geluid. De gebruiker krijgt een groot aantal links aangeboden die leiden naar geanimeerde tekst waarbinnen de gebruiker vele mogelijkheden krijgt om in interactie met die tekst te treden. De lezer wordt onophoudelijk geconfronteerd met korte zinnen, fragmenten en woorden die door een of meerdere lyrische subjecten worden geuit, wat onmiddellijk een multivocaal karakter met zich meebrengt.

De pagina waarmee dit werk aanvangt oogt onoverzichtelijk en biedt de gebruiker geen enkele structuur. Deze ziet slechts enkele onderstreepte woorden en tekens, en bewegende tekstdelen. Om het werk verder binnen te gaan dient de gebruiker een keuze te maken uit één van de gegeven koppelingen. De lexia's die volgen hebben eenzelfde structuur. De lexia's zijn een verzameling van woorden en bewegende tekstfragmenten die ofwel door interactie, dan wel automatisch voor de gebruiker worden ontsloten.

Alle eigenschappen van nieuwe media-literatuur worden in dit werk optimaal benut. Slechts virtualiteit maakt dit werk mogelijk en interactiviteit en non-lineariteit zijn de belangrijkste aspecten. Decentralisatie treedt op dankzij de afwezigheid van een voor de gebruiker zichtbare structuur en intratekstualiteit treedt op tussen alle afzonderlijke lexia's, die stuk voor stuk weer andere lexia's in zich herbergen.

Zo kunnen vanuit verschillende lexia's opnieuw kleinere lexia's worden ontsloten die in afzonderlijke vensters worden geopend. Zoals gezegd is er een lyrisch subject aan het woord, dat zich in verschillende bewustzijnen manifesteert. Iedere lexia spreekt voor zich en raakt de ontvanger op een unieke manier, wat ook de eigenschap multivocaliteit tot een belangrijk onderdeel van "Being Human" maakt.

Multimedialiteit tenslotte is in dit werk duidelijk kenmerkend en bepalend voor de betekenisgeving. De beweeglijkheid van de woorden draagt bij aan de ervaring en geeft een extra dimensie aan het werk. De multimediale elementen zijn hier geen decoratie maar absolute kenmerken." Pg 91 92

Mariëlle Gebben, Doctoraalscriptie Kunst en Kunstbeleid, Rijksuniversiteit Groningen: juli 2004.

1ste begeleider: Drs. H.R.P. Leferink
2de begeleider: Drs. R.W. de Vries